Frågor & Svar

Varför har HRF infört en visslarfunktion?

Vi inför en visslarfunktion för att skapa möjlighet att påtala allvarliga oegentligheter som exempel korruption, mutor och jäv, för att skydda medarbetare och organisation.

Vad har Interaktiv Säkerhet för uppgift?

Interaktiv Säkerhet fungerar som externt ombud för HRF:s visslarfunktion. Det innebär att de har som uppgift att hantera alla inkommande ärenden och se till så att den som anmäler förblir anonym mot HRF. Interaktiv Säkerhet utreder däremot inte anmälan.

Vem kan skicka in en anmälan?

En anmälan kan göras av vem som helst som iakttagit en misstänkt händelse hos HRF. Du kan vara medlem, givare, anställd, samarbetspartner, leverantör eller annan utomstående.

Vad kan man anmäla?

En visslarfunktion är till för att upptäcka allvarliga oegentligheter inom en organisation. Det kan exempelvis vara mutor, bestickning, bedrägeri eller förfalskning. Det kan också handla om allvarliga fall av miljöbrott eller säkerhetsrisker i arbetsmiljön. Om du är osäker på om din anmälan innefattas av detta, kan du ändå skicka in den. Det är dock inte säkert att det sker någon utredning om HRF bedömer att det inte är ett visslarärende. Funktionen får absolut inte användas till att sprida osanningar om, trakassera eller förtala någon anställd hos HRF.

Vem kan man anmäla?

Enligt Datainspektionens föreskrift kan en visslarfunktion endast användas för att anmäla händelser som gäller personer i ledande ställning eller nyckelpositioner inom organisationen.

Vem utreder min anmälan?

HRF har begränsat behörigheten för åtkomst till anmälningarna så att endast två utsedda personer får ta del av uppgifterna. Dessa två personer bedömer sedan hur din anmälan ska behandlas, beroende på ärendets art kan det leda till att en utredning inleds. De två personerna avgör vem som bör göra utredningen.

Kan jag vara anonym?

Du kan självklart vara helt anonym när du lämnar din anmälan.

Varför skulle jag vilja lämna person- och kontaktuppgifter i min anmälan?

I vissa fall kan det behövas mer information än du lämnat i din anmälan för att HRF ska kunna göra en utredning. Har du lämnat kontaktuppgifter kan Interaktiv Säkerhet kontakta dig för att ställa kompletterande frågor.

Hur lämnar jag min anmälan?

Det finns två olika sätt att lämna sin anmälan. Du kan fylla i det förberedda frågeformuläret, eller ringa till Interaktiv Säkerhet vardagar 08.00-16.30. Tel 0770-45 55 87.

Kan jag få hjälp när jag lämnar min anmälan?

Interaktiv Säkerhet är inte rådgivare, men agerar med ditt välbefinnande i åtanke och kan ge stöd om det skulle behövas för de som lämnar sin anmälan via telefon.