1. Anonymitet
  2. Oegentlighet
  3. Om uppgiftslämnaren
  4. Förhandsgranska
  5. Skickat
 

Din anmälan kan ske helt anonymt.

I sista steget i din anmälan, kan du dock frivilligt välja att lämna kontaktuppgifter. De kan komma att användas om Hörselskadades Riksförbund behöver kompletterande uppgifter för att utreda din anmälan. Hörselskadades Riksförbund kontaktar då Interaktiv Säkerhet som tar kontakt med dig.

Viktigt: Notera att bifogade filer ej anonymiseras, t.ex. dokument med mailkonverationer, bilder med metadata, scannade kontrakt/avtal, chatloggar, o.dyl.

Laddar...