Lämna en ny anmälan här

HRF anlitar Interaktiv Säkerhet som externt ombud för mottagande av anmälningar för sin visslarfunktion. Det är frivilligt att uppge kontaktuppgifter, men är att föredra om behov finns för kompletterande frågor.  

När du lämnat din anmälan rapporterar Interaktiv Säkerhet det vidare till HRF. Ett etikråd gör en bedömning av hur din anmälan ska behandlas. Beroende på ärendets art kan det leda till att en utredning inleds. Etikrådet avgör vem som bör göra utredningen. 

Klicka här för att läsa mer om HRF:s riktlinjer för visslarfunktionen i sin helhet.